ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลักพิเศษ

วีดีโอ แนะนำ การบริการ

ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการ การสรรหาเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการในทุกๆตำแหน่ง ซึ่งเริ่มก่อตั้งจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในด้านการให้บริการ ทีมงานเราพร้อมที่จะสรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้กับท่าน อาทิเช่น

     ·  เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร -พัสดุภัณฑ์  / พนักงานขับรถผู้บริหาร 

     ·  พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า 6 ล้อ / 10 ล้อ และ รถเทรลเลอร์

     ·  พนักงานสโตร์ / พนักงานคลังสินค้า / พนักงาน QC

     ·  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ Payrol / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

     ·  สมุห์บัญชี / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ทุกๆประเภท

     ·  วิศวกรในสายงานต่างๆ / ช่างในสายงานต่างๆ

     ·  เจ้าหน้าที่ IT / Programmer / Planner

     ·  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน / เจ้าหน้าที่ Telesales และอื่นๆอีกมากมาย

ไลทส์ ออน เว็นเจอร์  ได้มีการพัฒนา และได้นำเทคนิคใหม่ๆมาปรับปรุงใช้ในการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด 

http://www.youtube.com/watch?v=C6v8rpSUJjk&feature=youtu.be&hd=1

http://www.youtube.com/watch?v=gO0V7_zv1Cc&feature=youtu.be&hd=1

http://www.youtube.com/watch?v=d8qz0gv4QcY&feature=youtu.be&hd=1