ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลักพิเศษ

โปรโมชั่นประจำเดือน

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านการบริการ สรรหาเจ้าหน้าที่ในทุกๆ
ตำแหน่งในรูปแบบ Outsource และ Recruitment ตำแหน่งต่างๆ
ประจำออฟฟิศ

Engineer , Technicians , IT , Programmer , Planner , Digital Marketing
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีทุกๆประเภท ,
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกสินค้า , พนักงานขับรถผู้บริหาร , และ ตำแหน่งงานอื่น ๆ

- การบริการรวดเร็วทันใจ ภายใน 2 อาทิตย์
- คัดสรรคุณสมบัติได้ตรงตามความต้องการ                   
- มุ่งเน้น การบริการที่มีคุณภาพ
- ราคาค่าบริการที่คุณพอ