ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลัก › เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลักของบริษัทไลทส์ ออน เว็นเจอร์ คือ “การก้าวเข้ามาเป็นบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ของไลทส์ ออน เว็นเจอร์ ปฎิบัติงานในทุกๆธุรกิจของลูกค้า ทั้งในกรุงเทพมหานคร & ปริมณฑล” และรวมถึง การเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าในทุกๆธุรกิจ ในการแต่งตั่งให้เป็นบริษัทสรรหาที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

  • มุ่งมั่นทำงาน และไม่ยอมแพ้ ไม่ละทิ้งความพยายาม
  • ทำงานอย่างฉลาด และนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้
  • คล่องแคล่ว,ว่องไว
  • ความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง
  • การแก้ปัญหาที่ผ่านขบวนการวางแผนการทำงานแบบมืออาชีพ
  • ชื่นชมในความสำเร็จกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
  • สร้างจุดแข็ง ละความแตกต่างของบริษัท