ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลัก › เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

  • เป็นบริษัท...ที่มีทีมงานในการปฎิบัติงานเป็นมาตราฐานสากลที่ติด 1 ใน 10 ของบริษัททีมีศักยภาพในธุรกิจประเภทเดียวกัน
  • เป็นบริษัท...ที่มีโปรแกรมส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย และมีสิทธิประโยชน์ของการบริการหลังการขาย ที่สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งโดยสิ้นเชิง
  • เป็นบริษัท...ทีเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในอนาคต
  • เป็นบริษัท...ทีเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกๆระดับชั้นได้ปรับเลื่อนขั้นมาเป็นระดับผู้บริหารจัดการ
  • เป็นบริษัท...ที่มีสวัสดิการให้กับพนักงานเป็นเลิศs