ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลัก › เกี่ยวกับเรา

พนักงานของเรา

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ที่เป็นมืออาชีพของ บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ 

 • มีบุคลิกภาพที่ดี,แต่งกายดี และมีความประพฤติที่เรียบร้อย
 • มีความเตรียมพร้อมที่จะบริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม และความเต็มใจ
 • มีมนุษย์สัมพันธุ์ทีดี และสร้างความประทับใจในการบริการ
 • มีความคล่องแคล่ว และมีความรู้ความสามารถ
 • ความชำนาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงชำนาญในเส้นทางการวิ่งงาน และในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • มีความซื่อสัตย์,อดทน และมีความขยันมั่นเพียรที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง และเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลาทุกนัดหมาย
 • มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน,สถานที่ปฎิบัติงานได้ดี
 • มีความเอาใจใส่ในสิ่งที่เกี่ยวข้อง,ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด