ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลัก › บริการของเรา

Recruitment Service

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านการบริการสรรหาเจ้าหน้าที่ในทุกๆตำแหน่ง ในรูปแบบ Recruitment Service พนักงานในตำแหน่งต่างๆ มีตำแหน่งที่.ให้บริการสรรหาใบสมัคร ดังต่อไปนี้

·     เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร-พัสดุภัณฑ์ /พนักงานขับรถผู้บริหาร

·     พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า ล้อ    /  10 ล้อ และ รถเทรลเลอร์

·     เจ้าหน้าที่ธุรการ   / พนักงานต้อนรับ  / พนักงาน Call Center

·     พนักงานสโตร์  / พนักงานคลังสินค้า

·     เจ้าหน้าที่ IT / Programmer / Planner / เจ้าหน้าที่ Graphic,Web Design,Web Master

·     Digital Marketing / เจ้าหน้าที่การตลาด

·     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ Payroll / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

·     สมุห์บัญชี  /  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ทุกๆประเภท

·     วิศวกร / Engineer / Technicians ในสายงานต่างๆ / ช่างในสายงานต่างๆ

·     เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่ Telesales /  พนักงาน PC ขายทุกสินค้า

·     เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกสินค้า ทั้ง กรุงเทพ และต่างจังหวัด

·     เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร เริ่มตั้งแต่ รองผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ / รองผู้อำนวยการ  / ผู้อำนวยการ