ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลัก › บริการของเรา

รายวัน

 • อัตราของราคาค่าบริการเริ่มต้น 850 - 1,100 บาท (วันจันทร์- วันศุกร์ )
  อัตราของราคาค่าบริการเริ่มต้น 950 - 1,300 บาท ( วันเสาร์-วันอาทิตย์ )
  (ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและประเภทของการบริการของลูกค้า)
 • วันทำงานเริ่มจากวันจันทร์- วันศุกร์ /จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00 –17:00 น. (8 ชั่วโมงทำการ) หรือขึ้นอยู่กับเวลาการทำงานของลูกค้า
 • อัตราค่าบริการรวมถึงค่าจ้างพนักงาน พร้อมสวัสดิการตามกฎหมาย,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ค่าเสื่อมสภาพรถ และค่าบำรุงรักษารถ
  (ไม่ร่วมค่าล่วงเวลาและค่าจอดรถ)
 • บริษัทจะรับผิดชอบในความเสียหายต่อเอกสาร&พัสดุภัณฑ์ของท่าน ตามราคาที่เกิดขึ้นจริง หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาการว่าจ้าง(1,000 บาท) 
 • พนักงานสำรอง กรณีพนักงานเกิดอุบัติเหตุ และรถเสีย
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน 1-2 วันทำการ