ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลักโปรโมชั่นพิเศษ › รายเดือน

รับสมัคร : AVP-Finance and Accounting

 

ตำแหน่ง : AVP-Finance and Accounting
ประจำพื้นที่ : อาคารเพชรบุรี  
เงินเดือน : 70,000-100,000 บาท


ชาย / หญิง  

23-30 ปี
35-45 ปี
ปริญญาตรี การเงิน-การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ microsoft office ได้ดี
ประสบการณ์ 5 ปี

***หน้าที่รับผิดชอบ***
1.จัดทำงบประมาณประจำปี
2.ตรวจสอบและแจ้งผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปี
3.จัดทำประมาณการกระแสเงินสด   
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
5.ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
6.จัดทำสรุปยอดขาย สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
7.จัดทำรายงานภาษีต่างๆ
8.ดูแลควบคุมการใช้เงินสดย่อย
9.ตรวจสอบและควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท
10.ดำเนินการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของทางบริษัท

***วันทำงาน***
จันทร์-ศุกร์
8.30-17.30 น.
สถานที่ทำงาน : อาคารเพชรบุรี  
เงินเดือน 70,000-100,000 บาท
ทดลองงาน : 3 เดือน
มีรายได้อื่นๆเพิ่มเติม : OT

***สวัสดิการ***
ชุดฟอร์ม/กองุทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ปรับเงินเดือน ประจำปี

ฝากประวัติ :: http://goo.gl/forms/IMRgtLia2FUVr49p1
สอบถามได้ที่ 02-2456340-3,092-2541247,098-2830898